Aanmelden en werkwijze

Aanmelden

U kunt uw kind telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier op de website.

Voor een eerste afspraak bij de kinderlogopedist hebt u nodig:

  • verwijsbrief van huisarts, tandarts of medisch specialist
  • polisnummer van de zorgverzekering van uw kind
  • identiteitsbewijs van uw kind (paspoort of ID-kaart)
  • eventueel verslagen of gegevens van derden (bijv. de leerkracht) die van belang zijn voor de logopedische behandeling

Voor kinderpsychologische hulp is geen verwijsbrief nodig.

Werkwijze kinderlogopedie

Tijdens de eerste afspraak bespreken we wat u opvalt aan het praten van uw kind en hoe het zich tot nu toe heeft ontwikkeld.
Daarna volgt logopedisch onderzoek waarvan de resultaten met u worden besproken. Op grond hiervan wordt een behandelplan opgesteld voor uw kind en kan de behandeling gestart worden.
U komt met uw kind meestal 1 maal per week een half uur voor logopedische behandeling naar de praktijk. Hierbij worden, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, zoveel mogelijk in spelvorm oefeningen aangeboden die erop gericht zijn het spreken te verbeteren.
Aan het eind van elke behandeling wordt met u doorgesproken hoe u thuis met uw kind verder kunt oefenen om vooruitgang te kunnen bereiken. Tijdens de behandelperiode wordt geregeld geƫvalueerd of er voldoende vooruitgang is en of het zinvol is om de behandeling voort te zetten.

Werkwijze kinderpsychologie

Tijdens de eerste afspraak bespreken we wat u opvalt aan de ontwikkeling van uw kind en wat uw hulpvraag is. Daarna kan psychologisch onderzoek of ontwikkelingsonderzoek volgen en wordt als dit zinvol is contact opgenomen met andere betrokkenen (bijv. leerkracht, peuterleidster, jeugdarts) voor meer informatie.
De resultaten van het onderzoek en overleg worden met u besproken en er wordt een advies gegeven of begeleiding zinvol is en waar deze uit kan bestaan.